Condicions de la reserva

Per a reservar a dos pebrots - Condicions


DE 1 A 5 PERSONES

DE 6 A 12 PERSONES

DE 13 A 19 PERSONES


La no assistència d’algun o tots els comensals el dia de la reserva, és considerada una modificació o cancel·lació fora del termini establert. Per aquest motiu es carregarà a la targeta de crèdit indicada com a garantia, l’import indicat per cada comensal que no hi hagi assistit.Cooking in progress..