Condicions de la reserva

Per a reservar a dos pebrots - Condicions


DE 1 A 3 PERSONES

en cas que cancelin 1 dia abans, no hi haurà cap recarreg;
en cas que cancelin el mateix dia o no es presentin, es carregaran 50€ per persona

DE 4 A 7 PERSONES

en cas que cancelin 2 dies abans, no hi haurà cap recarreg;
en cas que cancelin el mateix dia o no es presentin, es carregaran 50€ per persona

DE 8 A 25 PERSONES

en cas que cancelin 3 dies abans, es retornarà la paga i senyal;
en cas que cancelin el mateix dia o no es presentin, es carregaran 50€ per persona


La no assistència d'algun o tots els comensals el dia de la reserva, és considerada una modificació o cancel·lació fora del termini establert. Per aquest motiu es carregarà a la targeta de crèdit indicada com a garantia, l'import de 50€ per cada comensal que no hi hagi assistit.Cooking in progress..