Avís legal

El domini dospebrots.com és propietat de l'empresa: 

    Nom: ICHI NI SAN, S.L. 
    NIF: B66498544
    Domicili: C/ Doctor Dou, 19, 08001 Barcelona
    Telèfon: (0034) 972 21 42 88 i 972 20 64 83 
    Fax: (0034) 972 21 89 22 

Propietat intel·lectual i industrial : 
La totalitat del contingut d'aquest lloc web està protegit pels drets de propietat industrial i intel·lectual. Es prohibeix la reproducció pública, i la comunicació o distribució dels materials inclosos en aquest lloc web sense autorització expressa de "Ichi Ni San, S.L.". 

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS DE ICHI NI SAN, S.L.: 

Abast de la política de protecció de dades personals 
Aquesta política de protecció de dades de caràcter personal abasta qualsevol tractament de dades que pugui produir-se en la presentació dels nostres serveis presencials, en navegar o interaccionar per qualsevol de les nostres pàgines WEB o les xarxes socials en les quals puguem tenir presència (Facebook, Twitter, Instagram, etc.). Al final d'aquest document s'especifica informació especial en el cas de l'ús de les xarxes socials. També s'aplicarà a qualsevol procediment intern de l'empresa que requereixi la recollida de dades, ja sigui en formularis en format paper o qualsevol altre sistema. 
En qualsevol d'aquests mitjans, vostè pot consultar informació, i en alguns casos omplir formularis, contestar enquestes, participar en concursos, fer consultes, enviar fotografies, fer comentaris, etc. ... i, per tant, proporcionar-nos informació de dades de caràcter personal . Tots els tractaments estan subjectes a la nostra política de privacitat. 

Qui és el Responsable del Tractament de les seves Dades Personals? 
En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril del 2016, informem que les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran tractades per ICHI NI SAN, S.L. amb NIF B66498544 i domicili social a C/ Doctor Dou, 19, 08001 Barcelona. 

Qui és el Delegat de Protecció de Dades Personals? 
El Delegat de Protecció de Dades Personals és la persona encarregada de protegir el dret fonamental a la protecció de dades personals en ICHI NI SAN, S.L. i que s’ocupa del compliment de la normativa de protecció de dades. Podrà contactar amb el delegat de Protecció de Dades Personals en la següent adreça: info@dospebrots.com 

Quines Dades Personals es recullen i quines són les seves finalitats? 
A continuació, detallem les dades personals que es gestionen, així com les seves finalitats.
Servei: Reserves o serveis de restauració
Dades: Nom, cognom, telèfon, adreça, telèfon mòbil, correu electrònic, dades personals, professionals, intolerancies, al·lergies, preferències, satisfacció.
Finalitat i legitimació: Prestació del servei contractat, legitimat per la relació contractual i/o pel seu consentiment.
Destinataris: Previstos per llei

Servei: Informació d'events, productes o serveis
Dades: Correu electrònic, telèfon mòbil
Finalitat i legitimació: Enviament d’informació legitimat pel seu consentiment
Destinataris: ICHI NI SAN, S.L.


Si en un servei concret calgués dur a terme el tractament de dades sensibles, aquesta acció sempre es durà a terme en el marc del compliment d’una llei. El seu consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment. 

Per quina raó utilitzem les seves dades personals? 
A continuació, us exposem la base legal que ens permet tractar les seves dades personals.

 • En compliment d'una relació contractual.

 • Quan vostè ens dona el seu consentiment.

 • Per interès legítim de ICHI NI SAN, S.L. en la promoció de serveis, productes i iniciatives que puguin interessar.

 • En compliment de les obligacions imposades per la llei.

Li recordem que vostè pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment enviant un correu electrònic a la següent adreça: info@dospebrots.com.

Publicacions de fotos o vídeos a la pàgina WEB o a les xarxes socials 
Per a la publicació de fotografies o vídeos dels nostres treballadors, clients, usuaris o menors al WEB o a les xarxes socials, de la mateixa manera que per a la recopilació de dades per a realitzar un concurs o tractar qualsevol altra dada personal, la nostra empresa obté prèviament el consentiment, explícit, indiscutible i informat del titular que, en el cas dels menors de 14 anys, s'atorga pels pares o tutors legals. 
El tractament d'aquestes fotos acata el principi de proporcionalitat, és a dir, les dades es tracten estrictament per a la finalitat per a la qual s'ha prestat el consentiment. 

Dades no pertinents 
ICHI NI SAN, S.L. adverteix l'usuari que, llevat l'existència d'una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d'una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l'usuari sempre haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que aquestes han de ser adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables. 

Quant de temps conservarem les seves dades? 
ICHI NI SAN, S.L. conservarà les seves Dades Personals mentre sigui necessari per a la fi per a la qual van ser recopilades. Si la directriu fos diferent de la indicada en aquesta política, aquesta eventualitat es detallarà en el document pertinent. 

A qui comunicarem les seves dades? 
ICHI NI SAN, S.L. només cedirà les seves dades a aquells serveis que s'indiquin i en els casos previstos per la llei. No es realitzaran transmissions internacionals de les seves dades personals. 
En el cas de les xarxes socials, tota la informació i continguts publicats per l'usuari seran objecte de comunicació i compartits amb la resta dels usuaris que consultin aquesta xarxa social, atesa la pròpia naturalesa del servei. 

Mesures de seguretat 
ICHI NI SAN, S.L. assegura l'absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per aquesta raó ha adoptat mesures essencials de seguretat per tal d’evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, amb la qual cosa garanteix la seva integritat i seguretat. 
l'usuari es compromet a fer un ús diligent i a no posar a la disposició de tercers el seu nom d'usuari i contrasenya, així mateix es compromet a informar a l'empresa de qualsevol robatori, pèrdua o risc d'accés de tercers. 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals? 
Dret: Accés
Contingut: Podrà consultar les dades personals gestionades per ICHI NI SAN, S.L.

Dret: Rectificació
Contingut: Podrà modificar les seves dades personals quan aquestes siguin inexactes.

Dret: Supressió
Contingut: Podrà sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals.

Dret: Oposició
Contingut: Podrà sol·licitar que no es tractin les seves dades personals.

Dret: Limitació del tractament
Contingut: Podrà sol·licitar la limitació del tractament de les dades personals en els següents casos:

 • Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les seves dades

 • Quan ICHI NI SAN, S.L. no necessiti tractar les seves dades, però vostè sí que les necessiti per a l’exercici o defensa de les seves reclamacions.

Dret: Portabilitat
Contingut: Podrà rebre en format electrònic les dades que ens hagi facilitat en l’esmentat format.

Canal d’atenció:

 • Presencial: C/ Doctor Dou, 19, 08001 Barcelona

 • En línia: info@dospebrots.com


Si considera que no hem tractat les seves dades personals d’acord amb la normativa, podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es). 
Per exercir els seus drets, caldrà que acompanyi la seva sol·licitud d’una còpia del seu DNI o d’un altre document que acrediti la seva identitat. 
L’exercici del drets és gratuït. 

Xarxes socials 
El funcionament de les xarxes socials no està sota el control de ICHI NI SAN, S.L. i, per tant, la informació que publica serà compartida per tots els usuaris que la consultin. Així mateix, aquestes xarxes permeten la interacció amb altres usuaris, i per consegüent, tot seguit es detallen algunes premisses que convé tenir en compte. 
L'objecte de la utilització de les xarxes socials és donar visibilitat i difusió als serveis que presta ICHI NI SAN, S.L. 
En principi, s'aplica la mateixa política de protecció de dades especificada en aquest document, pel que fa a la recollida, tractament i cessió de dades. 
l'usuari es compromet a: 

 • No publicar informacions que no responguin als requisits de veracitat, interès públic i respecte a la dignitat de les persones. Especialment, l'usuari haurà d'evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altre circumstància personal o social, així com contra la intimitat, l'honor i la pròpia imatge, essent el responsable final sobre la veracitat i legalitat dels continguts que publiqui.

 • No gravar ni publicar imatges, vídeos o qualsevol altre tipus de registre sense el consentiment dels afectats.


ICHI NI SAN, S.L. no s'identifica amb les opinions expressades per altres ni amb la ideologia dels perfils amb els quals es faci amistat en cap xarxa social. 

ICHI NI SAN, S.L. es reserva el dret d'eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per altres que vulneri la legalitat, inciti a fer-ho o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions, així com de bloquejar o denunciar el perfil de l’autor d'aquests missatges. 
Recomanacions als usuaris/usuàries: 

 • Revisar i llegir les condicions generals d'ús i la política de privacitat de la xarxa social en el moment de registrar-se.

 • Aprendre les possibilitats de configuració i d’ús que la xarxa ofereixi.

 • Configurar adequadament el grau de privacitat del perfil d'usuari a la xarxa social.

 • No publicar informació excessiva sobre la seva vida personal i familiar.

 • Anar amb compte amb la publicació de continguts audiovisuals i gràfics en el seu perfil, especialment si s'allotgen imatges relatives a terceres persones.

 • No oferir dades de tercers sense el consentiment previ d'aquests.


Les xarxes socials gestionades per ICHI NI SAN, S.L. són: 
Xarxa: Facebook
Adreça: https://www.facebook.com/Dos-Pebrots-150847885360770

Xarxa: Instagram
Adreça: https://www.instagram.com/dospebrots/


Política de galetes


En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic l'informem de la utilització de cookies al nostre lloc web (dospebrots.com) per tal de facilitar i millorar la navegació als usuaris, recordant la navegació en el lloc web, el seu nom d'usuari en registrar-se, les preferències i configuracions de visualització, i oferint a cada usuari informació que pot ser del seu interès. 

Què són les galetes? 
Una galeta és un fitxer que es descarrega al seu dispositiu (ordinador, tablet, smartphones, etc.) a l'accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d'un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per reconèixer a l'usuari. 

Quin tipus de cookies que utilitza aquest portal? 
Les galetes poden ser tant pròpies (aquelles que s'envien a l'equip terminal de l'usuari des d'un equip o domini gestionat pel mateix editor i des del qual es presta el servei sol·licitat per l'usuari) o de tercers (aquelles que s'envien a l'equip terminal de l'usuari des d'un equip o domini que no és gestionat per l'editor, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes mitjançant les cookies). 

A continuació informem de les cookies que concretament són utilitzades per la nostra web: 
COOKIES PRÒPIES 
Nom: bookings_online_dospebrots
Descripció: Cookie tècnica per mantenir l'idioma seleccionat l'usuari durant tota la sessió i les dades seleccionades durant la navegació.

Nom: gifts_dospebrots
Descripció: Cookie tècnica per mantenir l'idioma seleccionat l'usuari durant tota la sessió i les dades seleccionades durant la navegació.Consentiment 
Si vostè consent la utilització de cookies, continua navegant o fa clic en algun link s'entendrà que vostè ha consentit l'ús de les galetes abans anunciades, les condicions contingudes en la present Política de Cookies i per tant la instal·lació de les mateixes en el seu equip o dispositiu. 

Retirar el meu consentiment 
Les cookies són útils per diversos motius. Des d'un punt de vista tècnic, permeten que les pàgines web funcionin més àgils i adaptades a les seves preferències, com ara emmagatzemar el seu idioma o la moneda de seu país. A més, ajuden els responsables dels llocs web a millorar els serveis que ofereixen, gràcies a la informació estadística que recullen a través d'elles. 

No obstant això, si volgués retirar en qualsevol moment el seu consentiment relacionat amb la present Política de Cookies, haurà d'eliminar les galetes emmagatzemades en el seu equip (ordinador o dispositiu mòbil) a través dels ajustos i configuracions del seu navegador d'Internet. 

Les conseqüències derivades de la retirada d'aquest consentiment són les següents: 

Deixar de garantir el correcte funcionament d'algunes de les funcionalitats del lloc web (dospebrots.com). 

Deshabilitar i bloquejar cookies 
l'informem que en el cas de bloquejar o no acceptar la instal·lació de cookies, és possible que certs serveis no estiguin disponibles sense la utilització d'aquestes o que no pugui accedir a determinats serveis ni tampoc aprofitar per complet tot el que les nostres webs i aplicacions li ofereixen. 

A continuació us oferim enllaços en els quals trobareu informació sobre com pot activar les seves preferències en els principals navegadors: 
Internet Explorer 5: http://support.microsoft.com/kb/196955 
Internet Explorer 6: http://support.microsoft.com/kb/283185 
Internet Explorer 7: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/internet-explorer7-plus.html 
Internet Explorer 8: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/internet-explorer8-plus.html 
Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/is-IS/windows7/How-to-manage-cookies-in- Internet-Explorer-9 
Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Cookies 
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647 
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042, http://support.apple.com/kb/HT1677 

Canvis en la Política de Cookies 
És possible que actualitzem la Política de Cookies del nostre lloc web, per això li recomanem revisar aquesta política cada vegada que accedeixi al nostre Lloc Web amb l'objectiu d'estar adequadament informat sobre com i per a què fem servir les cookies. 

Contacte 
Si tingués algun dubte, comentari o suggeriment sobre la Política de Cookies, pot posar-se en contacte amb nosaltres a l'adreça de correu electrònic info@dospebrots.com. Cooking in progress..